Športno društvo Dana

V  februarju 2013 smo zaposleni v podjetju Dana ustanovili športno društvo, ki bo skrbelo za povezovanje ljubiteljev zdravega življenja in športa. Namen in cilji društva so, da po načelu prostovoljne odločitve združuje člane ter jih vzpodbuja in organizirano uvaja in vodi v raznovrstne oblike športne rekreacije, zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti, osebnega zadovoljstva, delovnih sposobnosti ter oblikovanja celovite osebnosti. Predvsem želimo, da se s prijateljskim združevanjem članov razvija in pospešuje medsebojno razumevanje in spoštovanje, se zavzema za socialni in splošni razvoj družbe kakor tudi posameznika.