plastenka

Volumen

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00

Hramba
Zaščititi pred direktno sončno svetlobo.

Vsebina
Izvleček analize naravne mineralne vode z dne 9.12.2016, opravljene na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano Novo mesto:

Ca2+ 70,0
Mg2+ 37,0
K+ 1,2
Na+ 2,0
Fe2+ < 0,01
Cl- 4,9
SO42- 13,8
F- 0,071
HCO3- 378
pH 7,50

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00